Moskva pozdravila “neutralni stav” BiH i “demonstraciju bratstva” u RS

Region

Moskva pozdravila “neutralni stav” BiH i “demonstraciju bratstva” u RS

Direktor 4. Evropskog departmana Ministarstva vanjskih poslova Rusije Juri Pilipson pozdravio je niz masovnih proruskih događaja koji su održani u gradovima širom bh. entiteta Republika Srpska. On je zaključio kako se ovim “demonstriralo bratstvo i solidarnost u uslovima agresivne rusofobije koje danas dominira u Evropi”.

Pilipson je u intervjuu za rusku informativnu agenciju “Novosti” komentarisao stav balkanskih država u vezi sa invazijom na Ukrajinu. Ocijenio je i kako EU i NATO reaguju u “duhu ozloglašene evroatlantske solidarnosti”, preneseno je na zvaničnoj Facebook stranici Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini.

“Vidimo da se pristupi razlikuju. Zemlje članice Evropske unije i NATO-a reaguju prvenstveno u duhu ozloglašene evroatlantske solidarnosti. U velikom broju slučajeva, nažalost, bilježimo robovsku želju pojedinačnih prijestolnica da kao pokorne marionete pokazuju Briselu i Vašingtonu njihovo žestoko odbacivanje događaja u Ukrajini. Što se tiče balkanskih država, koje ne učestvuju u evroatlantskim grupacijama, ovdje vidimo sasvim drugačiju sliku. Bosna i Hercegovina, na primjer, drži neutralnu poziciju, iako pojedini političari u Sarajevu nastoje – opet uz sugestiju Zapada – interpretirati svoje izjave o pridruživanju BiH sankcijama EU kao svršen čin. Ova opasna praksa suprotna je Ustavu Bosne i Hercegovine i šteti interesima stabilnosti i sigurnosti na Balkanu”, ocijenio je direktor 4. Evropskog departmana Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

Pilipson je istakao kako je u RS održan niz masovnih proruskih događaja…

“Ovakva demonstracija bratstva i solidarnosti u uslovima agresivne rusofobije koja danas dominira u Evropi svedoči o stvarnim osjećanjima na Balkanu”, zaključio je on.

Inače, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 6. marta 2014. godine konsenzusom usvojilo Izjavu о pоlitičkој situаciјi u Ukrајini kao zvaničan stav države prema ovom pitanju. Tadašnji saziv Predsjedništva BiH činili su Nebojša Radmanović, Željko Komšić i Bakir Izetbegović. BiH je tada zauzela diplomatski stav prema kojem se poštuje оpštеprihvаćеni princip mеđunаrоdnоg prаvа prema kojem se ne smije ugroziti suverenitet i teritorijalni integritet suverenih država.

“Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе izrаžаvа svoje оčеkivаnjе dа ćе sе dо rјеšеnjа nоvоnаstаlе krizе dоći mirnim i dеmоkrаtskim srеdstvimа, diјаlоgоm i pоlitičkim prеgоvоrimа izmеđu svih rеlеvаntnih strаnа, uz kоnstruktivnu pоdršku ciјеlе mеđunаrоdnе zајеdnicе, nа оpštеprihvаćеnim principimа mеđunаrоdnоg prаvа. Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе pružа punu pоdršku nаpоrimа u cilju prеvаzilаžеnjа trеnutnе situаciје i оdržаvanjа mirа i pоtrеbnе bezbjednosti. Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе pоzivа svе strаnе u spоru dа sе uzdržе оd upоtrеbе silе i hitnо оtpоčnu pоlitički diјаlоg zа rјеšavanjе nоvоnаstаlе situаciје u intеresu mirа, rеgiоnаlnе i glоbаlnе stаbilnоsti”, navodi se u odluci Predsjedništva iz 2014. godine.

Od tada, nije bilo zvanične promjene stava, iako pojedini političari u zemlji tvrde drugačije.

n1