Bog djeluje u vašem životu i onda kada to ne osjećate

Zanimljivosti

Vjerujte da Bog djeluje u vašem životu i onda kada to ne osjećate. Lijepo je moliti se za čudo, ali nemojte biti razočarani ako vam molitva bude uslišana postupnom promjenom.

S vremenom i slab riječni tok rastoči najtvrđu stijenu i golemo kamenje pretvori u kamenčiće – ako neprekidno teče.

Bilježite ono što naučite u bilježnicu ili dnevnik. Zapišite kojim vas je životnim lekcijama Bog naučio – o njemu, o vama, o životu, o odnosima i o svemu ostalome. Zabilježite to da biste poslije mogli čitati bilješke, pa i ostaviti ih sljedećem naraštaju. (Psalam 102, 19)

Imajte strpljenja s Bogom i sami sa sobom. Jedna od životnih frustracija je ta što se Božje planiranje vremena malokad poklapa s našim. Nama se često žuri onda kad se Bogu ne žuri. Zapamtite da se Bogu nikad ne žuri, ali uvijek djeluje na vrijeme. Iskoristit će cijeli vaš život da bi vas pripremio za vašu zadaću u vječnosti.

Nemojte se obeshrabriti. Kad se Habakuk obeshrabrio jer je mislio da Bog ne djeluje dovoljno brzo, Bog je rekao: “Jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme; ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti!” (Habakuk 2,3)

Mislite i na to koliko ste već postigli, a ne samo koliko imate postići. Niste onakvi kakvi biste htjeli biti, ali niste ni onakvi kakvi ste prije bili. Poznajete li ovu kraticu: MBSMSBMJNPZ? To znači: “Molim vas, budite sa mnom strpljivi; Bog me još nije posve završio.”

Nije završio ni s vašim oblikovanjem, i zato samo naprijed. Čak se i puž ustrajnošću uspio ukrcati na Noinu arku!

Autor: Rick Warren

novizivot.net