OVO SU ČETIRI TIPA RODITELJSTVA

Zanimljivosti

Vaspitanje djece je zahtjevan posao i u njemu nema nepogrješivih.

Ma kako da mislimo da to dobro radimo, roditelji se često pitaju da li i gdje griješe.

Nerijetko se susrećemo sa dilemama da li smo previše popustljivi ili strogi. Nekada smo skloni da u komunikaciji sa djecom komandujemo, a nekada da molimo da ispune ono što od njih zahtijevamo.

Većina onih koji imaju djecu pita se kako naći mjeru i granicu kada bi trebalo da odlučno kažemo “ne”, a kada da ispoštujemo potrebu mališana.

Psiholozi tvrde da postoje četiri osnovna stila roditeljstva i da se u vaspitanju često kombinuju.

Međutim, svaki roditelj naginje više ka jednom od ova četiri tipa.

Psiholozi su u osnovne načine vaspitanja svrstali: autoritativno, autoritarno, premisivno i izbjegavajuće roditeljstvo. Pored toga što prva dva stila zvuče slično, oni se razlikuju, a jedan od njih stručnjaci smatraju najboljim za vaspitanje.

1. Autoritativno roditeljstvo

Ovo su strogi roditelji koji imaju jasne standarde ponašanja, ali u isto vrijeme pokazuju ljubav, nježnost i brigu.

Ovakvi roditelji podržavaju samostalnost, a istovremeno se trude da pravedno i dosljedno sprovode disciplinu.

2. Autoritarno roditeljstvo

U ovu grupu roditelja spadaju oni koji su strogi i zahtijevaju bespogovornu poslušnost djece. Objašnjenje nekog pravila ili zahtjeva se uglavnom svodi na rečenicu: “Zato što ja tako kažem!”

Ove roditelje karakterišu manjak topline i nježnosti, visoka očekivanja uz nedostatak saosjećajnosti. Greške djece strogo kažnjavaju.

3. Premisivno ili popustljivo roditeljstvo

Ove mame i tate djeci daju veliku slobodu, puni su nježnosti, topline i privrženosti. Ne postoji mnogo pravila, disciplina ili izostaje ili je niska.

Roditelji nemaju velika očekivanja u pogledu dječje odgovornosti i samokontrole. Čak i kada postoje pravila, ona nisu striktna i ne sprovode se dosljedno.

4. Izbjegavajuće roditeljstvo

Kod roditelja koji primjenjuju ovaj stil granice ne postoje, a majke i očevi nisu previše uključeni u život djeteta, osim što brinu o osnovnim fiziloškim potrebama.

Ovakvi roditelji ne postavljaju zahtjeve djetetu. Često su nezainteresovani i nemaju dovoljno emotivne naklonosti.

hayat.ba