EVO KAKO MAJČIN MIRIS UTJEČE NA BEBIN MOZAK

Zanimljivosti

Mirisi majčinog tijela su važni signali za djetetov osjećaj sigurnosti i društvenog priznanja, ali njihova uloga u društvenom sazrijevanju ljudskog mozga je uglavnom nepoznata.

Koristeći snimke električne aktivnosti mozga, proučavali smo efekat majčinih feromona na društvene interakcije beba sa njihovim majkama, a zatim i sa nepoznatim odraslim osobama sa ili bez mirisa majčinog tijela – rekao je Giom Dumas, docent na Odsijeku za psihijatriju i zavisnost u UdeM-u.

Interakcija majke i djeteta rezultirala je značajnom sinhronizacijom između dva mozga – više od one između stranca i bebe – rekao je on.

Međutim, pokazujemo da prisustvo feromona majke može povećati ovu sinhronizaciju u slučajevima stranca i bebe, čak i kada je majka odsutna. To je takođe praćeno većom društvenom odgovornošću, pozitivnom stimulacijom i osjećanjem sigurnosti i bliskosti kod bebe. Dakle, olfaktorni hemijski znaci mogu podržati prenošenje nezrele socijalizacije majke i bebe na život unutar društvenih grupa – dodao je Dumas.

hayat.ba