Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog za izgradnju aerodroma u Trebinju

Region

Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog za izgradnju aerodroma u Trebinju

Na današnjoj, 48. po redu, sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, između ostalog, utvrđen je Prijedlog za izgradnju aerodroma u Trebinju, koji će, nakon dodatne tehničke dorade, biti upućen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na daljnju proceduru odlučivanja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“ između ovog tijela i Vlade Republike Srbije.

Predloženim osnovama se utvrđuju osnovni pravci buduće saradnje, s ciljem realizacije projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“, uz poštivanje dobre međunarodne prakse i zakonodavstva dvije države.

Istovremeno, na ovaj način se uspostavlja osnov za nastup dvije države prema trećim zainteresovanim stranama i dostupnim izvorima za finansiranje ove važne investicije, koja će omogućiti veći protok ljudi, roba, kapitala, usluga, a samim tim i ekonomski razvoj.

Ministarstvo komunikacija i transporta i Kancelarija za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH tehnički će doraditi Prijedlog osnova prije upućivanja Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunkacija i transporta.

Imenovana i Komisija za primjenu programa zaštite svjedoka u BiH

Vijeće ministara BiH je danas, između ostalog, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donio je Odluku o imenovanju članova Komisije za primjenu programa zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini.

U Komisiju su imenovani po jedan predstavnik Suda BiH, Tužilaštva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), a nadležnosti i zadaci Komisije su definisani Zakonom o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini.

novi.ba