Vijeće za provedbu Deklaracije donijelo osam ključnih stavova

Svijet

Vijeće za provedbu Deklaracije donijelo osam ključnih stavova

Povodom posjete visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borrella i najave nastavka razgovora o reformama izbornog zakonodavstva u medijaciji Angeline Eichhorst, Vijeće za provedbu Deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju i NATO u Sarajevu je danas održalo press konferenciju.

Vijeće za provedbu Deklaracije javnosti je predstavilo svojih osam stavova:

1. Bosanskohercegovačka javnost, kao i medijatori pregovora, moraju znati da grupacija nevladinih organizacija, akademske zajednice, političkih organizacija okupljena oko dokumenta Deklaracije o ustavnim i drugim reformama predstavlja najsnažniji društveni pokret u BiH od dejtonskog sporazuma do danas. Kada se broju građana BiH koji su podržali Prinicpe za izmjene Ustava BiH njih 63.000, dodaju glasovi građana koji su dobile političke organizacije potpisnice Deklaracije, bez dublje analize dolazi se do broja od 500.000 građana Bosne i Hercegovine koji podržavaju ovaj društveni pokret.

2. Smatramo neodgovornim i neprimjerenim odgovor koji smo dobili iz kabineta Delegacije EU da g. Borrell prilikom posjete Sarajevu nije imao vremena da se susretne sa delegacijom naših predstavnika. Ne ulazimo u tendenciozno formiranje tzv. Skupštine građana BiH, koje je izabrala i koje finansira EU, OSCE i vjerovatno još neke ambasade u Sarajevu, ali smatramo sramnim da se autohtone organizacije civilnog društva iz BiH, koje više decenija djeluju na integrativnim procesima, uopće nisu pozvane na konsultacije i razgovor sa g. Borrellom. Zalaganje EU za učešće građana i civilnog društva prilikom procesa oblikovanja društva, u Sarajevu su pogazili upravo predstavnici te iste EU. Jasno poručujemo da je Bosna i Hercegovina prije svega naša država, BiH ne pripada političkim strankama koje vi birate za pregovore i razgovore već nama, građanima i narodima BiH.

3. Podržavaju se načelni usaglašeni tekst izmjena Izbornog zakona BiH koje se odnose na unapređenje integriteta izbornog procesa u BiH, piše vkbi.ba.

4. U potpunosti odbacujemo prijedlog izmjena Ustava BiH i Izbornog zakona koje se odnose na definiranje članova Predsjedništva BiH kao “članova hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda i ostalih građana”. Ovo predstavlja izrugivanje presudama Evropskog suda za ljudska prava i obesmišljava aktuelne pregovore. U potpunosti odbacujemo elektorski model, koji pravi dodanu negativnu etničku segregaciju u našoj državi. Oba navedena prijedloga, koje ohrabruju predavnici EU ali i SAD u potpunoj su koliziji sa mišljenjem Venecijanske komisije iz 2005. godine i Rezolucijom Vijeća Evrope broj 1513 iz 2006. godine.

5. Frapirani smo zloupotrebom međunarodnih medijatora u pregovorima oko predstavljanja prisutnih zaposlenika u stručnim službama Venecijanske komisije kao zvaničnih predstavnika Venecijanske komisije, te iznošenja neistina da se na pregovorima koristi sintagma da se “Venecijanska komisija” sa nečim slaže. Radi naše i međunarodne javnosti, a posebno kredibiliteta Venecijanske komisije koja se u BiH narušava od strane medijatora iz EU, dužni smo istaći da je JEDINO validno i javno mišljenje Venecijanske komisije ono iz 2005. godine. Venecijanska komisija sastoji se od 62 člana i prema dostupnim informacijama na njihovoj službenoj stranici, nikada se nakon 2005. godine nije očitovala o nekom pitanju koje se odnosi na ustavno-pravno uređenje BiH. Očigledno je da se, veoma lukavo, vrši neki pritisak na pregovarače, predstavljanjem da je Venecijanska komisija nešto prihvatlila ili o nečemu u ovim pregovorima dala svoje mišljenje. Naprotiv, kao što smo naveli, sasvim se jasno može vidjeti da ponuđeni modeli oko izbora članova Predsjedništva BiH i elektorski model apsolutno nemaju nikakvo uporište u mišljenju Venecijanske komisije iz 2005. godine.

6. Tražimo od političkih predstavnika, koji učestvuju u pregovorima o izmjenama Ustava BiH i Izbornog zakona, da ne prihvataju nikakve promjene koje će voditi dodatnim etničkim podjelama u BiH, a posebno sintagmama oko naziva člana Predsjedništva “iz reda jednog naroda i ostalih građana”, jer je to izrugivanje presudama ESZLJP. Nužno je u ovom teškom trenutku sačuvati dostojanstvo i čast svakom čovjeku, dakle svakom građaninu BiH. Ukoliko bilo koja politička organizacija potpisnica Deklaracije prihvati ova anti-civilizacijska i anti-evropska rješenja, sama sebe će isključiti iz društvenog pokreta okupljenog oko Deklaracije.

7. U kontekstu izjave novog ambasadora SAD u BIH g. Marfija: “nastupio je novi geopolitički momenat”, očekujemo da se primjeni novi pristup SAD kao i EU u politički proces i pregovore oko izmjena Ustava I Izbornog zakona BiH. To podrazumijeva odbacivanje etničkog koncepta I apsolutno odbacivanje malignog destabilizirajućeg ruskog uticaja koji prezentiraju lideri SNSD-a I HNS-a. Očekujemo da se pregovori vrate na suštinske reforme koja su definisana tačkom 20. Rezolucije Vijeća Evrope broj 11513 iz 2006. Godine, a koja BiH definišu kao stabilnu, funkcionalnu I demokratsku državu, državu punih ljudskih prava i sloboda na cijelom njenom teritoriju.

8. Jasno poručujemo javnosti da nećemo mirno posmatrati etno-nacionalnu podjelu naše države i učinićemo sve da to spriječimo, ukoliko do takvog scenarija ipak dođe.

radiosarajevo.ba