Vlada FBiH ograničava proizvodnju rakije za fizička lica

Region

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pripremila je predrnacrt zakona o jakim alkoholnim pićima.

Ovim prednacrtom se predviđa obaveza upisa u registar i onih proizvođača koji jako alkoholno piće proizvodi za vlastite potrebe, u slučaju da proizvedena količina prelazi 20 litara čistog alkoholnog pića tokom godine.

Proizvođač jakih alkoholnih pića također treba da ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme i uređaja, kao i u pogledu stručnog kadra, izuzev proizvođača koji se bave proizvodnjom za vlastite potrebe.

U zakonu, koji je napravljen po uzoru na Hrvatsku, predviđene su i kazne, koje se kreću od 1.000 do 9.000 KM, zavisno od prekršaja.radiosarajevo.ba