Novalićev prijedlog zakona o porezima: Veće plate ili novi val iseljavanja iz BiH? Premijer FBiH kaže da stvara prostor za veće plaće u Federaciji BiH, opozicija upozorava na novi udar na građane.

Region

Za premijera Federacije BiH Fadila Novalića prijedlog Zakona o porezu na dohodak i prijedlog Zakona o doprinosima značit će nova radna mjesta i povećanje plaća radnicima, a za opoziciju to je udar na radnike, uključujući radnike koji rade po ugovorima o djelu, ili freelancere, „koji će plaćati znatno veće poreze“.

Prijedlozi ovih zakona koje je Federalna vlada uputila u parlamentarnu proceduru izazvao je oštru polemiku među opozicionim partijama, ali i među građanima na društvenim mrežama. Među kritikama se ističe prijedlog da bi po novom Zakona o porezu na dohodak građani morali platiti porez, između ostalog i nakon prodaje nekretnine, ali i porez na nekretninu koju dobiju u nasljedstvo.

„Porez na nasljedstvo bi bio veliki problem, naročito za građane sa niskim budžetom“, rekao je ekonomist Admir Ćavalić, pozivajući vladu da preciznije objasni pod kojim uslovima bi građani plaćali porez na nasljedstvo. Većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini ostaju živjeti u porodičnoj kući sa roditeljima čak i nakon što zasnuju vlastite porodice, zbog skupih stanova i niskih plata. Bojazan je da bi porez na nasljedstvo za mnoge bio ogromna prepreka da naslijeđenu nekretnine uopće upišu u vlasništvo.

O svemu se u petak putem društvenih mreža oglasio i federalni premijer Novalić: […] istina je da će se porez na dohodak [od deset posto] ubuduće naplaćivati na dividendu na udjele u firmama, prihod od kamata na štednju i trgovinu nekretninama, ali je ovo slučaj u svim razvijenim poreznim sistemima u svijetu i pogađa, prije svega, one imućnije članove društva“, napisao je u petak premijer Novalić na društvenoj mreži Facebook, dodajući da će se porez na dohodak također naplaćivati „na sve prihode od igara na sreću” gdje vidi „značajan napredak u odnosu na situaciju koju imamo u ovom trenutku“.

Novalić: Ključne reforme

Da bi rasteretila privredu i omogućio rast plata, naveo je Novalić, Vlada Federacije BiH je predložila izmjenu dva zakona, nazivajući ih „jednom od ključnih ekonomskih reformi“. Dakle, radi se o spornom Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima, koji čekaju usvajanje na Parlamentu Federacije BiH. Premijer navodi da je usvajanje Zakona o doprinosima uslov za primjenu i Zakona o porezu na dohodak.

„Što se tiče prijedloga Zakona o porezu na dohodak, istina je da se stopa povećava s deset na 13 posto. Međutim, ključno je znati da se ovaj porez ubuduće neće ubirati na dio primanja do 800 KM. Dakle, radnici s najnižim primanjima neće plaćati niti jednu marku poreza na dohodak, što trenutno nije slučaj, i u konačnici predstavlja rasterećenje. Zapravo, samo oni radnici koji budu imali neto platu prije oporezivanja veću od 2.440 KM će ubuduće plaćati veći porez na dohodak nego što je trenutno slučaj. Svi ostali radnici koji primaju manje i kojih je u Federaciji BiH 96 posto će plaćati manje poreza na dohodak“, rekao je premijer.

„Ali najvažnije […] novi Zakon o porezu na dohodak će biti usvojen samo ukoliko istovremeno bude usvojen i novi Zakon o doprinosima kojim se smanjuju doprinosi s 41,5 posto na 32,5 posto. Ovo predstavlja značajne uštede za privredu, mjera je koju godinama traže svi ljudi u našem društvu, i otvara prostor za proširenje proizvodnje, novi broj radnih mjesta i povećanje plate radnika. Istina je da će se oporezivati sve trenutno neoporezive naknade poput toplog obroka i prijevoza, ali će zbog ušteda zbog manje stope doprinosa poslodavci imati priliku da radnicima nadoknade ovaj gubitak i još im i povećaju platu“.

Premijer i analitičari različito tumače i dio zakona koji se odnosi na ugovore o radu. Ekonomist Faruk Hadžić kaže da bi se po novom vladinom zakonu doprinosi na ugovore o djelu plaćali po stopi doprinosa kao i za puni radni odnos, a radnici koji rade na ugovoru o djelu i dalje ne bi mogli koristiti usluge zdravstvenog osiguranja. Novalić pak tvrdi da je novim prijedlozima cilj ubuduće svim uposlenicima omogućiti zdravstvenu zaštitu.

Arapović: Oporezivanje svega što dosad nije bilo oporezovano
Za ovako ozbiljne poreske reforme opozicione stranke traže de budu uključene u reforme. SDP-ov zastupnik u Federalnom parlamentu Irfan Čengić kaže da je prilikom izrade zakona Vlada odbila amandmane SDP-a te nema nikakvu saradnju sa opozicijom kako bi se došlo do najboljeg rješenja, a po svemu sudeći izostaje saradnja i “unutar koalicije po ovim pitanjima“.aljazeera