Evropska unija pomagat će bh. građane sa po 600 KM, evo ko će imati pravo na vaučere..

Region

Šta su preduslovi koje je EU postavila pred vlasti Bosne i Hercegovine da bi se novac dobio?

Bosna i Hercegovina jedina je država na području zapadnog Balkana kojoj će Evropska unija direktno u budžet doznačiti 50 miliona eura za neposrednu pomoć građanima.

Politicki.ba objavio je da će najugroženije porodice dobiti do 600 maraka direktne finansijske pomoći iz Evropske unije kako bi se izborili s rastućim troškovima energetike.

Šta su, međutim, preduslovi koje je EU postavila pred vlasti Bosne i Hercegovine da bi se novac dobio?

Prema informacijama Politicki.ba, Brisel zahtijeva da Vijeće ministara BiH do kraja ovog mjeseca usvoji Akcijski plan za energetiku koji je Evropska komisija pripremila za cijeli region zapadnog Balkana.

Također, uslov je i da se imenuje Nacionalni koordinator za Fond predpristupne pomoći (IPA).

Kada se to uradi, potpisat će se Finansijski sporazum i time će se otvoriti vrata za doznačavanje novca.

Plan Evropske komisije i Delegacije EU u Sarajevu je da sve bude završeno do 20. januara naredne godine.

Novac će biti transferiran Budžetu Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) bit će zaduženo za njegovu distribuciju.

MVTEO će, nakon što ministarstva finansija entiteta odredi ko će dobiti koliko novca u domaćinstvima Bosne i Hercegovine, odobriti isplate.

One će se vršiti preko vaučera.

50 miliona eura tako će biti – plan je Brisela – distribuirano građanima BiH tokom zime.

Bosna i Hercegovina jedina je država regiona koja je dobila novac kojim će se pomoći građanima.

Ostalih pet država EU novac će dobiti za kupovinu energenata koji će potom biti distribuirani na tržište.

Ministarstva finansija oba entiteta u BiH već imaju iskustva s ovakvim aktivnostima jer su tokom ljeta i jeseni socijalno ugrožene kategorije dobijale pomoć iz budžeta.

Stoga, ukoliko Vijeće ministara u ovom sazivu bude iole normalno radilo, za očekivati je da će do kraja januara naredne godine biti poznati bezmalo svi detalji direktne pomoći EU građanima Bosne i Hercegovine.

EU je odredila 21 milion eura za energetsku efikasnost domaćinstava i malih i srednjih preduzeća.

Taj novac će se realizirati preko entitetskih fondova za zaštitu okoliša.

Novac iz tog dijela pomoći EU bit će korišten za utopljavanje zgrada i kuća, ali i za postavljanje solarnih panela kako bi se i na taj način umanjili računi za energetiku, ali i – gdje je to moguće – povećala proizodnja struje iz obnovljivih izvora.

Pomoć EU tek je djelić onoga što će u vremenima pred nama pristizati iz Brisela.

Pomoć EU tek je djelić onoga što će u vremenima pred nama pristizati iz Brisela.

Jučer je na samitu zapadni Balkan – EU u Tirani objavljeno da će Unija naš region pomoći s milijardu eura bespovratne pomoći. Novac će biti utrošen u jačanje energetske nezavisnosti i dizajniran je tako da može privući i do 2,5 milijardi eura investicija evropskih banaka i kompanija.

buka.com