Preti nam zamrzavanje novca ako se ne uskladimo: Alarmantan amandan za Srbiju stiže iz EU

Region

Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta nedavno je usvojio većinom glasova izveštaj u kom se traži da se pristupni pregovori sa Srbijom uslove usklađivanjem zvaničnog Beograda sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, odnosno uvođenjem sankcija Rusiji. Ovaj predlog će se u utorak naći na dnevnom redu i na plenumu, a pored ovog zahteva, evroposlanici su podneli i amandman koji se traži i zamrzavanje pretpristupnih fondova za našu zemlju.

Nacrt rezolucije poslanika iz EP Tonina Picule u kojoj se državama članicama preporučuje da se sa Srbijom ostvari dalji napredak u pregovorima samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama Evropske unije Rusiji i ostvari vidljiv napredak u reformama naći će se pred poslanicima Evropskog parlamenta na plenarnoj sednici u utorak 22. novembra, objavio je portal European Western Balkans (EWB).

U delu koji se odnosi na Srbiju, na nacrt rezolucije o kojoj će se glasati na istom plenarnom zasedanju, podneta su još dva usmena amandmana u kojima se poziva da se posebno ispitaju svi projekti u Srbiji koji se finansiraju u okviru Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan, „kako bi se osiguralo da svi rashodi u EU budu u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima i interesima Evropske unije“.

U drugom usmenom amandmanu predlaže se i formulacija da države članice da preispitaju sve „bilateralne kao i fondove EU za Srbiju, koji bi koristili srpskim vlastima“.

„Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i unaprediti pregovore o pristupanju sa Srbijom samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama EU protiv Rusije i ostvari značajan napredak u reformama vezanim za EU“, navodi se u tekstu amandmana.

Evropslanici pozivaju Srbiju da se sistematski uskladi sa restriktivnim merama EU i opštom politikom prema Rusiji, pokaže napredak u demokratiji i vladavini prava i prihvati vrednosti i prioritete EU.

„Preispitati sve fondove EU za Srbiju u tom svetlu, posebno sve projekte koji se finansiraju u okviru Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan, kako bi se osiguralo da svi rashodi EU budu u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima i interesima EU“, navodi se u amandmanu.

U Nacrtu o novoj strategiji EU u procesu proširenja, u koju je Nova.rs imala uvid, navodi se da treba pojačati pojačati konstruktivan angažman EU sa vlastima Srbije i Kosova za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma, ali i da treba zamrzunuti pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama protiv Rusije.

Nakon što je Nikola Selaković u Njujorku potpisao Plan konsultacija ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije sa Sergejom Lavrovim, stizale su oštre reakcije iz EU, u kojima je između ostalog navedeno da bi to mogao da bude signal za prekid ili zamrzavanje pregovaračkog procesa sa Srbijom.

To se navodi i u Nacrtu o novoj strategiji EU, u kojoj je Srbija pomenuta na dva mesta. U jednoj od tačaka koje se odnose na proces pristupanja piše da je potrebno “dati prioritet usklađivanju zemalja kandidata sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom samo ako se usklađuje sa sankcijama EU protiv Rusije”.

nova.rs