TITO JE IMAO SVOJU VILU I U CENTRU NEW YORKA. DANAS JE PRODATA ZA 50.000.000 DOLARA

Region

Slovensko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je jutros da je za 50 miliona dolara konačno prodana zgrada bivše ambasade Jugoslavije na njujorškoj Petoj aveniji. Sloveniji će, prema istom izvoru, od spomenutog iznosa pripasti sedam miliona eura.

Na svoj dio od prodaje zgrade na Petoj aveniji, prema bečkom Ugovoru o sukcesiji bivše SFRJ iz 2001., ima pravo i Bosna i Hercegovina.

Prema slovu sukcesijskog ugovora, Bosni i Hercegovini pripada 15 posto iznosa koji se dobije prodajom diplomatske imovine Jugoslavije, pa bi od prodaje ove nekretnine trebalo da dobije nešto više od 15 miliona KM.

U obavijesti slovenskog Ministarstva vanjskih poslova o dovršetku prodaje najvrednije nekretnine koja je bila predmet sukcesije bivše SFRJ u dijelu koji se odnosi na imovinu jugoslavenske diplomatije, napominje se da je zgrada izgrađena 1905., a da su je za potrebe Jugoslavije u ljeto 1946. kupili američki iseljenici iz tadašnjih jugoslavenskih republika. Dodaje se kako je ambasada za vrijeme Jugoslavije korištena, osim za diplomatske aktivnosti u SAD-u, i za potrebe Misije tadašnje države pri Ujedinjenim nacijama.

Ambasadu je do dogovora o njenoj prodaji koristila Republika Srbija. Na dogovor o prodaji čekalo se 18 godina zbog zahtjeva Srbije da joj se pri raspodjeli nekretnine priznaju ulaganja u njeno održavanje.

Budući da je potpisnik Bečkog ugovora o sukcesiji Savezna Republika Jugoslavija čiji su sljednici Srbija i Crna Gora, pravo SRJ na gotovo 40 posto iznosa od prodaje nekretnine na Petoj aveniji dijelit će se između Srbije i Crne Gore.

crna.hronika.info