SIMPTOMI SU TIHI I PRITAJENI, A ONDA BUDE KASNO: Otkrijte na vrijeme znake podmuklog i agresivnog karcinoma!

Zdravlje

Limfom predstavlja maligno oboljenje limfnog tkiva, koje je sastavni dio imunološkog sistema našeg organizma.

Limfni sistem uključuje limfne čvorove (žlijezde), limfne sudove, slezinu i timus. Limfom može da zahvati kako pomenute dijelove limfnog sistema, tako i sve ostale organe i dijelove tijela.

Dva osnovna tipa limfoma su:

– Hočkin

– Non-Hočkin limfom

Način tretmana zavisi od vrste i stadijuma limfoma. Tretman limfoma može da podrazumeva hemoterapiju, imunoterapiju, radioterapiju, transplantaciju koštane srži ili kombinaciju navedenih metoda.

Simptomi limfoma:

– Bezbolno uvećanje limfnih čvorova na vratu, pazuhu ili u preponskoj regiji

– Groznicu

– Noćno preznojavanje

– Nedostatak daha

– Neočekivan i neobjašnjiv gubitak težine

– Umor i malaksalost

– Svrab i osip po koži

– Bol u stomaku

Kako su svi navedeni simptomi nespecifični, teško je postaviti dijagnozu u ranoj fazi razvoja bolesti. Poznavanje razvoja i pogoršanja simptoma može da probudi sumnju i usmjeri ispitivanje ka limfnom sistemu, posebno ukoliko je prisutno uvećanje limfnih čvorova.

Jasan uzrok pojave limfoma nije još uvijek otkriven. Ono što je do sada utvrđeno jeste da nakon što nastane mutacija u ćelijama imunološkog sistema (limfocitima), dolazi do njihovog nekontrolisanog razmnožavanja i vremenom pojave limfoma.

Postoje neki faktori čije prisustvo može da znači povećan rizik za razvoj limfoma, kao što su:

– Godine starosti- neki od limfoma se češće javljaju kod mlađih osoba, dok su druge vrste limfoma učestalije kod starijih osoba.

– Pol- postoji nešto veća učestalost pojave limfoma kod osoba muškog pola.

– Poremećaj funkcije imunološkog sistema- limfom se češće javlja kod osoba koje imaju neki poremećaj funkcije imunološkog sistema, ili su uzimali/uzimaju imunosupresivne lekove.

– Infekcije nekim mikroorganizmima su povezane sa povećanim rizikom za nastanak limfoma, kao što je Epštajn-Barov virus ili HIV infekcija.

Postojanje i djelovanje bilo kog od navedenih faktora ne znači da će sigurno i doći do pojave limfoma. Oni su samo faktori koji mogu da povećaju mogućnost pojave ovog zloćudnog tumora.(Stil.kurir.rs)novi.ba