Da li je smrt malene Džene ubrzala verifikaciju medicinskih uređaja?

Region

Nakon tragične smrti malene Džene Gadžun iz Kaknja koja je uslijedila nakon rutinske oftalmološke operacije u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Sarajevu, samo jednoj od tri koje su bile angažovane u hirurškom zahvatu u opštoj anesteziji, zabranjenoj zakonom u privatnoj praksi, objavljen je i niz obavezne godišnje verifikacije zdravstvenih uređaja u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, niti jedna od tri ordinacije koje su angažovane u ovoj operaciji dvogodišnje Džene Gadžun, stomatološka dr. Bejtović, oftalmološka dr. Halimić i anesteziološka dr. Rožajac nisu imale verifikovane medicinske instrumente.

Verlab, jedina mjeriteljska laboratorija, koju je imenovao Institut za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, samo u posljednje vrijeme završila je oko 30 verifikacija za 2021. godinu u zdravstenim ustanovama, objavljeno je na Facebook stranici Verlaba.

Većina privatnih ordinacija u Sarajevu, te Cazinu, Lukavcu, Tuzli, Visokom, Busovači, Rami, Tešnju, Varešu, Jajcu, Prozoru su ispunile zakonsku obavezu godišnje verifikacije svojih mjerila za 2021.

I dalje bez verifikacije u ustanovama s praksom kršenja zakona
Nažalost, N1 saznaje da već više godina neverifikovane medicinske ustanove tu praksu nastavljaju. Ne rade obavezno atestiranje medicinskih uređaja i samin tim ugrožavaju zdravlje i potenicijalno živote svojih pacijenata.

“Među njima su i dalje javna ustanova SKB Mostar, Dom zdravlja Breza , Bolnica Travnik, Dom zdravlja Grude, Terme Ilidža, kao i sve u Republici Srpskoj, nakon političkih odluka u ovom entitetu“, saznaje N1.

Iz Verlaba su saopćili da su od 2018. godine imali uspostavljen javni registar verifikovanih zdravstvenih ustanova na nivou cijele Bosne i Hercegovine.

Međutim, po pravilima akreditacije i samog ISO 17020 standarda takve informacije ne mogu biti javne.

“Nadležnost nad nadzorom medicinskih uređaja je isključivo entitetskih i kantonalnih inspekcija, ali isto tako i inspekcije Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Naravno, na mjesečnom/sedmičnom nivou možemo obavještavati nadležna ministarstva o verifikovanim ustanovama ili čak navedeni registar napraviti vidljiv samo za njih“, saopćeno je iz Verlaba.N1