Zvanično! Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status za Europsku uniju

Zanimljivosti

Šefovi vlada država Europske unije danas su tu odluku donijeli na zasjedanju, nakon što je u utorak, 13. decembra, stigla preporuka Europske komisije, o čemu je portal Radiosarajevo.ba već pisao.

Na zajedanju šefova europskih država je naglašeno da će Bosna i Hercegovina na svom putu prema EU i dalje morati ispuniti uslove koji su postavljeni ranije.

Pred vlastima će i dalje ostati zahtjev da se implementira 14 prioriteta. Među njima su da se osiguraju rezultati rada na svim nivoima Mehanizma koordinacije i poboljšanje institucionalnog okvira, uključujući i ustavnu reformu.

Tu su i uvjeti unapređenja funkcioniranja pravosuđa, jačanja borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te uspostavljanja učinkovite koordinacije upravljanja granicama, jačanje zaštite ljudskih prava, garantiranje slobode izražavanja i medija, poboljšanje zaštite ranjivih kategorija društva te osiguranje završetka reformi javne uprave.

Podsjetimo, osam prioriteta Evropska komisija traži da ispune bh. političari:

1. Prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću

2. Usvojiti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

3. Donijeti zakon o sprječavanju sukoba interesa

4. Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

5. Odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanju funkcionisanja sistema azila

6. Obezbijediti zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

7. Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

8. Obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU.

Uslovi su uglavnom vezani za 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine, u mišljenju o spremnosti BiH da postane zemlja kandidat.

radiosarajevo.ba