Ušteda energije: Vlada predlaže da se zimi grijemo na 21 stupanj i ljeti hladimo na 25 stupnjeva

Region

Vezano za rasvjetu, preporučuju se LED žarulje te racionalno korištenje u prostorijama, korištenje kućanskih uređaja preporučuje se u vrijeme niže tarife te ih isključiti iz napajanja kad se ne koriste

Vlada je na sjednici usvojila smjernice za uštedu energije, a nakon što je Europska komisija naložila smanjenje potrošnje plina za 15 posto u svim zemljama članicama od 1. kolovoza ove godine do kraja ožujka iduće.

– Smjernice se odnose na promjenu ponašanja u kratkom roku jer se kod nas 40 posto ukupne energije troši u zgradama – istaknuo je ministar gospodarstva Davor Filipović.

Vlada tako preporučuje da se prostorije sada tijekom ljeta hlade na 25 Celzijusa, a kad dođe zima da se griju na 21 stupanj.

– Ako se temperatura smanji za samo jedan stupanj, može se godišnje uštedjeti oko pet posto energije za grijanje. Što se tiče hlađenja, opće je poznato da nije dobro da postoji prevelika razlika između vanjske i unutarnje temperature, stoga se preporučuje da ta razlika bude sedam stupnjeva, a za svaki stupanj niže u nekom prostoru, utroši se 3-5 posto više energije – rekao je Filipović.

Vezano za rasvjetu, preporučuju se LED žarulje te racionalno korištenje u prostorijama. Vlada savjetuje i kako koristiti kućanske uređaje. Preporučuju da ih se koristi u vrijeme niže tarife, da ih se isključi iz napajanja kad se ne koriste te da ih se redovito održava.

– Preporučuje se i što više koristiti javni prijevoz, tamo gdje je to moguće, naravno i hodanje te druge oblike prijevoza – naveo je ministar.

Što se tiče dugoročnih mjera energetske učinkovitosti, savjetuje se energetska obnova zgrada i kuća.

– Kada pogledamo cjelokupnu situaciju u Europi, vjerujem da će ove smjernice biti od koristi i da ćemo ih svi zajedno poštovati. One se mogu primijeniti, naravno, i u javnom i privatnom sektoru. Zajednički, sa cijelom Europom, trebamo ići u smjeru ostvarenja ušteda u nadolazećem razdoblju – rekao je Filipović.

24sata