Usaglašen tekst zakona o zabrani pušenja u zatvorenim objektima u FBiH

Region

Usaglašen tekst zakona o zabrani pušenja u zatvorenim objektima u FBiH

Prema usvojenim amandmanima, Zakon se počinje primjenjivati godinu dana od dana stupanja na snagu

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je usaglasio tekst zakona kojom se zakonski zabranjuje konzumiranje cigareta i duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim objektima.

Podsjetimo, 24. marta Dom naroda Parlamenta FBiH izglasao je prijedlog ovog zakona su sa 40 glasova “za”, sedam suzdržanih i bez delegata koji su bili protiv.

Prijedlog zakona je usvojen zajedno sa amandmanima tako da je morao ponovo u Predstavnički dom na usaglašavanje.

Na današnjem glasanju za zakon je glasao 61 zastupnik, dva su bila protiv, a petero njih uzdržano. Prema usvojenim amandmanima, Zakon se počinje primjenjivati godinu dana od dana stupanja na snagu.

U jednom od amandmana se navodi kako su “duhanski proizvodi za pušenje svi duhanski proizvodi, osim bezdimih duhanskih proizvoda. Ili da “nesagorijevajući duhan je bezdimni duhanski proizvod koji se upotrebljava putem udisanja aerosola od zagrijanog duhana, bez sagorijevanja”.

avaz.ba