U BIH 10 POSTO VIŠE ŽENA ZAVRŠILO FAKULTET U ODNOSU NA MUŠARCE

Region

U BIH 10 POSTO VIŠE ŽENA ZAVRŠILO FAKULTET U ODNOSU NA MUŠARCE

Prema statističkim podacima, posljednjih se godina bilježi napredak po pitanju rodne ravnopravnosti u većini oblasti, rekla je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH, na promociji publikacije “Žene i muškarci u BiH” koja je održana u okviru projekta “EU podrška za rodnu ravnopravnost”.

Agencija za statistiku BiH nastoji prikupiti i objaviti u svakoj publikaciji i nove, dodatne podatke te unaprijediti i vizualni prikaz podataka. Tako smo prvi put u ovom izdanju publikacije “Žene i muškarci u BiH” objavili i podatke o postignuću u visokom obrazovanju, gdje je prosjek BiH u skladu s onim EU-a. To znači da je u 2020. u BiH za 10,8 posto više žena starosti od 30 do 34 godine završilo fakultet/akademiju/sveučilište u odnosu na muškarce. Drugi novi podatak je da se BiH nalazi na dnu ljestvice u Europi po korištenju digitalnih vještina.

VLADAVINA PRAVA

U 2020. 20 posto žena i 29 posto muškaraca imalo je osnovne ili više digitalne vještine, dok je prosjek 27 zemalja EU-a iznosio 54 posto za žene i 58 posto za muškarce. Osim podataka iz ekonomsko-socijalnih oblasti, Agencija je prvi put objavila i neke od podataka iz oblasti demokratije i vladavine prava. Zanimljiv je podatak da je među članovima upravnih odbora sportskih saveza u BiH u 2020. bilo samo 5,6 posto žena. Nijedna žena nije bila predsjednica upravnog odbora sportskog saveza, dok je među 17 zamjenika predsjednika upravnog odbora bila samo jedna žena. Ti podaci temeljeni su na uzorku od 10 najviše financiranih olimpijskih sportova u BiH – kazala je direktorica Agencije za statistiku BiH Vesna Ćužić.

Na osnovu ovakvih podataka, istaknula je Ćužić, kreatori politika u BiH mogu raditi analize, planirati i realizirati mjere za poboljšanje. Dakle, u oblasti obrazovanja kreatori politika mogu poduzimati mjere za zadržavanje ili unaprjeđenje dostignutog stanja, dok se u IT oblasti mogu poduzimati mjere da se smanji trenutni jaz u odnosu na prosjek Evropske unije.

Upravo zbog toga, kako je objasnila Ćužić, održana je promocija publikacije “Žene i muškarci u BiH” u cilju podizanja svjesnosti kreatora politika u institucijama, akademskoj zajednici, kao i široj javnosti u BiH o važnosti rodne statistike i rodne ravnopravnosti. Zbog čega? Zbog toga što su institucije svih nivoa vlasti i svi drugi kreatori politika razvoja u bilo kojoj oblasti društveno ekonomskog djelovanja obavezni, u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti BiH, kreirati jednake mogućnosti svim građankama i građanima te jednak pristup uslugama i poslovima u svim oblastima, kako u javnoj tako i u privatnoj sferi. Osim toga, imaju i zakonsku obvezu pratiti stanje u svojoj oblasti i poduzimaju mjere za poboljšanje.

POREĐENJE S EU

U tom kontekstu publikacija “Žene i muškarci u BiH” daje sažet prikaz ključnih podataka iz većine statističkih oblasti prikazanih prema spolu, tako da zbog svoje jasnoće, konciznosti i preglednosti može poslužiti kao priručnik u radu svih onih koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti. Prednost ovako prikazanih podataka je što omogućavaju praćenje trendova u određenoj oblasti i što se mogu uspoređivati sa stanjem u zemljama Europske unije – istaknula je Ćužić, prenosi Večernji list BiH.
Napomenula je da unapređenje rodne statistike ovisi i o podacima dobivenim iz izvještajnih jedinica. Određene institucije, koje su u statističkom smislu izvještajne jedinice Agencije za statistiku BiH, ne mogu dostavljati sve relevantne pokazatelje razvrstane po spolu. Ali, naglašava da se i u tom segmentu prikupljanja podataka bilježi određeni napredak, tako da je sve više institucija koje prelaskom na elektronske evidencije i sistemskim vođenjem podataka raspolažu i s onima iskazanima po spolu.

hayat.ba